skip to Main Content

LUXORliving kan groeien

Voor iedereen die vandaag al aan morgen denkt.

LUXORliving – is een slim systeem, bestaande uit actoren, sensoren, een netadapter en de systeemcentrale IP1. De ingebruikname is supereenvoudig. LUXORliving is gebaseerd op open standaards en is daardoor een systeem dat al op de toekomst is voorbereid en willekeurig kan worden uitgebreid.

Als het thema veiligheid bij u de hoogste prioriteit heeft, biedt u via het WLAN bestuurde Smart Home-systeem alles wat bouwbedrijven en huiseigenaren zich wensen. Meer nog: het bespaart wat sowieso niemand nodig heeft en voldoet daardoor ook aan de hoogste eisen. Door de update-mogelijkheid van de systeemcentrale kiest u qua toekomstige functieuitbreidingen voor zekerheid.

Voor degenen die alle mogelijkheden open willen houden, kan LUXORliving in een basisversie worden geïnstalleerd en geprogrammeerd. De schakelcentrale blijft na de programmering bij de installateur. De gebruiker kan later altijd weer een systeemcentrale en daardoor alle daarmee verbonden extra functies laten integreren.

LUXORliving - Een smart systeem, eenvoudig opgebouwd

Ontdek actoren, sensoren en alle overige componenten

Back To Top