skip to Main Content

Nu beschikbaar

LUXORplug Configurator

LUXORplug is de eenvoudige ingebruiknamesoftware van Theben. Op Windows gebaseerd – snel, veilig, ongecompliceerd. Voorkennis is niet vereist. Volg uw intuïtie.De ingebruikname met het Windows-programma LUXORplug verloopt volgens andere regels dan bij de ETS. Bij LUXORplug „weet“ de software wie deelnemer kan zijn en wat deze kan. Zodra de installateur zijn notebook via de netwerkkabel met de systeemcentrale verbindt, toont de software automatisch de gevonden componenten inclusief de betreffende parameters met de juiste naam; elk apparaat heeft een eenduidig, slechts eenmaal toegekend nummer, waarmee het steeds weer kan worden geïdentificeerd. De installateur modelleert het bouwproject, d.w.z. hij geeft het aantal verdiepingen en ruimtes aan en geeft deze een naam. Daarna kan hij de componenten aan de ruimtes toewijzen en kiest ook de juiste naam zoals „jaloezie kinderkamer“. De ingebruikname vindt per ruimte plaats. Verbonden apparaten kunnen altijd naar de systeemcentrale worden gedownload en direct worden getest. Dit wordt aangevuld met vooraf gedefinieerde standaard (default) kanalen per apparaat en een busmonitoring, als er eens een fout mocht ontstaan.

Download (LUXORplug V1.0.16, 2022-09-22)

Download 32-bit-versie Download 64-bit-versie

Door het downloaden bevestigt u dat u de Theben LUXORPlug Configurator alleen commercieel zult gebruiken. Let daarvoor op onze licentieovereenkomst.Wilt u in de toekomst nadere informatie over LUXORliving ontvangen? Registreer u >hier< meteen voor onze Speciale Newsletter over ons Smart Home-systeem!

Systeemhandboek

Ons actuele systeemhandboek kunt u hier downloaden (PDF, 3 MB)

Systeemhandboek downloaden
Back To Top