skip to Main Content

Maximale veiligheid

Rookmelder-integratie via Ei Electronics

Systeem

Rookmelder-integratie Via Ei Electronics: Systeem

Een brand in de woning of het ongecontroleerd ontsnappen van koolmonoxide (zoals bij onze partner Hemmink B.V. www.eielectronics.nl) kunnen fatale gevolgen hebben. Daarom wordt de integratie van rook- en koolmonixidemelders in LUXORliving bijzonder aanbevolen.Door de radiografische mesh-verbinding worden bewoners snel en betrouwbaar voor rook en koolmonoxide gewaarschuwd en kunnen zich tijdig in veiligheid brengen. Zo kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën of rolluiken bij een waarschuwingsmelding automatisch worden geopend, wat een redding vereenvoudigt. Ook bestaat de mogelijkheid dat op bepaalde plaatsen de verlichting wordt ingeschakeld om vluchtwegen te verlichten.

Opmerking: het Smart Home-systeem LUXORliving dient niet als levensreddend systeem. De hier beschreven toepassingsvoorbeelden dienen alleen om de interactie van diverse oplossingen te tonen en zijn geen ontheffing van de wettelijke voorschriften.

Installatie

In dit toepassingsvoorbeeld worden radiografische waarschuwingsmelders via een koppelingsmodule en toetsinterfaces geïntegreerd. De koppelingsmodule „Ei414“ beschikt over telkens een potentiaalvrije relaisuitgang en CO-melding. Een andere potentiaalvrije relaisuitgang verzendt melderstoringen en wanneer melders door onbevoegden uit de sokkel worden verwijderd.
Deze relaisuitgangen kunnen met de binaire ingangen (LUXORliving B6, T2, T4 of T8) van het LUXORliving-systeem worden verbonden.In dit toepassingsvoorbeeld wordt voor de overdracht van de CO- en brandmelding een toetsinterface van het type LUXORliving T4 gebruikt. Optioneel bestaat de mogelijkheid om een storingsmelding via een extra ingang in het LUXORliving-systeem te integreren of via een schakelcontact het geluid van alle waarschuwingsmelders te activeren (bijv. bij een paniekalarm).

Programmering in LUXORplug en LUXORplay

De ingangen van de toetsinterface LUXORliving T4 kunnen in de LUXORplug-software aan willekeurige functies worden toegewezen. In dit toepassingsvoorbeeld worden de brandmelding en de CO-melding als activeerder van een telkens individuele scène gebruikt.Vervolgens worden nieuwe scèneactiveerders, bijvoorbeeld voor de technische ruimte, toegevoegd.

Rookmelder Integratie LUXORplug

In de LUXORplay-app kunnen ten slotte de nieuwe scènes „CO-melding“ en „brandmelding“ worden aangemaakt en kan de betreffende activeerder van de scène worden geselecteerd.

Rookmelder Integratie LUXORplay

Download van het hele document

Met de onderstaande knop kunt u het hele document inclusief gedetailleerde beschrijvingen van de aansluitschema’s downloaden.

PDF downloaden
Back To Top