skip to Main Content

FAQs – Veelgestelde vragen

... voor de installateur

Het systeem kan met maximaal 64 LUXORliving-apparaten worden uitgerust en omvat systeemapparaten, sensoren en actoren.

Voor de bediening worden conventionele toetsen gebruikt, die via toetsinterfaces/binaire ingangen in het systeem worden geïntegreerd. De aansturing vindt altijd via toetsen plaats. Alleen voor de functie „Schakelen“ kan bij de bediening tussen „Toets“ en „Bewegingsmelder“ (schakelaar) worden gekozen.

De communicatie verloopt via een 2-draads bus, waarop elk apparaat moet zijn aangesloten. Als protocol wordt KNX S-Mode gebruikt.
De busverbinding kan als lijn-, ster- of boomtopologie worden uitgevoerd.
Houd rekening met de volgende kabellengtes:

 • Voedingsspanning – deelnemer max. 350 m
 • Deelnemer – deelnemer max. 700 m
 • Kabellengte totaal max. 1.000 m

Voor de busverbinding moet een KNX-gecertificeerde buskabel (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm) worden gebruikt.

Voor de configuratie wordt de gratis software LUXORplug gebruikt. Voor de projectconfiguratie kunnen het reeds geïnstalleerde systeem en de verbonden componenten worden ingelezen. Als alternatief kan het project ook helemaal handmatig worden aangemaakt. Een verbinding met de systeemcentrale is voor de projectering in principe niet vereist.

U bent helemaal vrij wat betreft de keuze van schakelaars en toetsen. Via de toetsinterfaces LUXORliving T2, T4 en T8 kunnen alle potentiaalvrije schakelaars en toetsen in het LUXORliving-systeem worden geïntegreerd. Dit geldt natuurlijk ook voor andere verbruikers met potentiaalvrij contact zoals rookmelders.
Via de binaire ingangsmodule LUXORliving B6 kunnen bovendien ook potentiaalcontacten van bijv. bewegingsmelders in LUXORliving worden geïntegreerd.

De dimactoren LUXORliving D2 en D4 zijn bestemd voor gloei- en halogeenlampen alsmede dimbare LED’s.
Speciale aandacht werd geschonken aan het dimmen van LED’s, die in de LUXORliving-systeem zonder flikkering en traploos kunnen worden gedimd.

In principe kan de dimactor LUXORliving D2 per kanaal 400 W en de LUXORliving D4 per kanaal 200 W dimmen (in de RC-modus geldt dat ook voor de LED-last!). Deze vermogensgrenzen zijn meestal voldoende.
Mocht desondanks een lastverhoging noodzakelijk zijn, dan kan de LUXORliving D2 met de dimbooster DMB 1 T worden uitgebreid (max. 2 x DMB 1 T per kanaal).

De schakelactoren LUXORliving S4, S8 en S16 zijn voor capacitieve schakellasten geoptimaliseerd en beschikken over overeenkomstige relaiscontacten – inschakelstromen tot 800 A / 200 µs zijn geen probleem.

De omgevingstemperatuur wordt met de ruimtesensor LUXORliving R718 gemeten en ingesteld. De actuele omgevingstemperatuur wordt ook in de LUXORplay app weergegevens, waar ook de gewenste waarde vooraf kan worden ingesteld.

Ook kan de omgevingstemperatuur via een toetsinterface LUXORliving T4 of T8 worden gemeten. In dat geval wordt een temperatuursensor (9070459 of 9070321) met de toetsinterface verbonden. De gewenste waarde wordt uitsluitend vooraf in de LUXORplay app ingesteld.

Er kunnen 32 individuele scènes worden opgeslagen en opgeroepen.

Tegelijkertijd hebben maximaal 5 gebruikers toegang tot het systeem.
Let erop dat de laadtijden bij meerdere gelijktijdige verbindingen langer worden.

Ja, de computer kan met behulp van LUXORplug ook direct verbinding maken met de systeemcentrale. Er is uitsluitend een LAN-verbinding tussen de pc en systeemcentrale nodig.
Voor de daaropvolgende bediening met de LUXORplay app is een internet-router echter absoluut noodzakelijk.

Dankzij decentrale intelligentie in het LUXORliving-systeem blijven alle basisfuncties via de ter plaatse aanwezige bedieningselementen behouden. Extra functies zoals tijd- en scènebesturing en bediening via de LUXORplay app zijn echter op de systeemcentrale aangewezen.

Ja. Het systeem kan, vanwege de eenvoudige en gestandaardiseerde systeemopbouw, altijd met andere KNX-componenten worden uitgebreid. De programmering van de bestaande LUXORliving-componenten vindt dan via de ETS plaats. In dat geval is bediening met de LUXORplay app echter niet meer mogelijk.

Helemaal niet. Bij de projectconfiguratie met LUXORplug vindt visualisatie automatisch plaats. U hoeft na de programmering alleen via de LUXORplay app verbinding te maken met de systeemcentrale en kunt dan direct alle functies weergeven en gebruiken.

Bij de temperatuurmeting via een toetsinterface LUXORliving T4 of T8 kan de gewenste temperatuur uitsluitend via de app LUXORplay worden ingesteld.
De volgende temperatuursensoren kunnen op de ingangen C3 en C4 worden aangesloten: vloersensor (9070321), temperatuursensor IP 65 (9070459).

Nee. Als het apparaat defect is, hoeft man alleen het apparaat door een apparaat van het hetzelfde type te vervangen, in de software het menu “Installatie” openen en door activering van het menu “Installatie inlezen” het nieuwe apparaat laten opzoeken.
Dit kan ca. 1-2 min. duren. Daarna wordt het nieuw herkende apparaat groen rechts in de lijst weergegeven. Het nu niet meer herkende, vervangen apparaat wordt rood in de lijst weergegeven. Nu moet u alleen nog het groene apparaatsymbool naar het rode apparaatsymbool trekken.
Daarna moet de installatie opnieuw worden geprogrammeerd. Vergeet niet dat het menu “LUXORplay voorbereiden” ook nogmaals moet worden gestart.

Master RESET IP 1:
Let op – het wachtwoord wordt naar de instelling admin gereset. Alle opgeslagen gegevens/projecten zijn daarna gewist.
Met behulp van de pijltjestoets kan de menuoptie RESET op de display worden geselecteerd en met de Return-toets worden bevestigd.
Selecteer daarna in het keuzemenu de functie MASTER RESET en houd de Return-toets ca. 10 sec. ingedrukt.

Herstart IP 1:
Wordt de functie RESTART DEVICE geselecteerd, dan wordt alleen de LUXORliving IP1 opnieuw gestart. Daarbij gaan geen gegevens verloren; wel worden alle actieve verbindingen met de installatie korte tijd onderbroken.

Apparaten RESET (voor alle LUXORliving-apparaten):
Let op – daarna moet het apparaat weer worden ingelezen en als volledig nieuw worden toegewezen en geprogrammeerd.
Druk eerst kort op de linker toets van de voeding P640 – de rode LED gaat 20 sec. branden.
Druk nu net zolang op de “Prog”-toets van het LUXORliving-apparaat dat moet worden gereset, totdat de rode LED van de voeding uitgaat. Laat daarna de “Prog”-toets los.

In het algemeen kunnen op elke verwarmingsactor uit de LUXORliving-serie 2 thermomotoren (24V AC) direct worden aangesloten.
Als in grotere ruimtes meer thermomotoren nodig zijn, moet daarvoor een groepering van kanalen worden uitgevoerd.

Procedure:

 • Aanmaken van een verwarmingsfunctie in de ruimtestructuur
 • Verbinden van een actorkanaal (rechter lijst) met de functie verwarmen.
 • Openen van de groepsfunctie
 • Maak een nieuwe verwarmingsgroep aan, bijv. ‚Woonkamergroep‘.
 • Verbind nu de vereiste ruimtethermostaat voor de groep met de nieuw gemaakte groep ‚Woonkamergroep‘ (niet zoals gebruikelijk m.b.t. de activeerder)
 • Aanmaken van een/meerdere overige verwarmingskanalen
 • Open nu het groepsvenster en activeer het kanaal voor deelname aan de groep ‚Woonkamergroep‘.

Moeten bijv. in een toilet het licht en parallel een ventilator met één activerende toets worden aangestuurd, dan kan deze functie worden gebruikt.

 • Aanmaken van een schakelfunctie in de ruimtestructuur
 • Verbinden van een schakelkanaal met de functie schakelen.
 • Maak een nieuwe schakelgroep – bijv. ‚Toiletgroep‘ – aan
 • Wijs nu de toets in het toilet aan de ‚Toiletgroep‘ toe.
 • Aanmaken van een tweede schakelfunctie zoals ventilator (uitschakelvertraging instellen)
 • Open nu het groepsvenster en activeer het kanaal voor deelname aan de groep ‚Toiletgroep‘.

Met een Theben mediakoppeling kunnen max. 64 radiografische apparaten worden verbonden.

Vanaf de mediakoppeling die via de buskabel met de installatie is verbonden en van stroom wordt voorzien, wordt het nageschakelde radiografische traject versleuteld en kan dus niet meer worden gemanipuleerd of ‚gelezen‘.

Voor het configureren van elk Funk Secure-apparaat is een QR-code vereist, die de eenduidigheid van elk afzonderlijk radiografisch apparaat bepaalt.

Er mogen maximaal 15 mediakoppelingen worden gebruikt.

Ja, elke mediakoppeling is voedingstechnisch op de busspanning aangesloten en wordt als 1 apparaat beschouwd.

Altijd afhankelijk waar de koppeling in het gebouw is gemonteerd, is de maximale radius 30 m afhankelijk van de richting – diagonaal door de wand of alleen wanddikte dus bij een 90° penetratie.

Ja, elke mediakoppeling kan een signaalversterker / repeater zijn.

... voor bouwers

LUXORplug en LUXORplay zijn compatibel met Microsoft Windows 7 t/m Windows 10, 32 bit en 64 bit.
Daarnaast is de LUXORplay app beschikbaar voor Android-systemen (vanaf versie 4.4) en iOs-systemen (vanaf versie 9.x).

U hebt een LAN-verbinding nodig tussen uw WLAN-router en de IP1, en natuurlijk LUXORplay op uw mobiele eindapparaat, of Windows-pc.

Nee, in principe niet. De verbinding en bediening vinden in het lokale netwerk plaats en daarvoor is geen internetverbinding nodig.

Ja, wanneer u in uw router een VPN-verbinding hebt ingesteld, kunnen alle functies van LUXORliving via deze verbinding ook „op afstand“ worden aangestuurd.

Dankzij decentrale intelligentie in het LUXORliving-systeem blijven alle basisfuncties via de ter plaatse aanwezige bedieningselementen behouden. Extra functies zoals tijd- en scènebesturing en bediening via de LUXORplay app zijn echter op de systeemcentrale aangewezen.

Met de „App-Link“ functie in de LUXORplay App kunnen IP-camera’s worden geïntegreerd. Daarvoor „koppelt“ u de productspecifieke app van uw IP-camera*) of u toont het camerabeeld direct in uw browser.
*) alleen bij Android-systemen

Nee, de toepassingen LUXORplug en LUXORplay voor LUXORliving zijn gratis verkrijgbaar.

Ja. In het systeem wordt de open standaard „KNX“ gebruikt, dat zich al decennia lang in de gebouwautomatisering heeft bewezen. De communicatie met de apps vindt ook beveiligd plaats, wat door de certificering door de VDE werd bevestigd.

Ja. De als „Administrator“ aangemelde gebruiker kan in de LUXORplay app Gebruikers nog andere gebruikers aanmaken. Deze gebruikers ontvangen individuele aanmeldingsgegevens en gebruikersspecifieke rechten. Als u bijv. niet wilt dat uw kind de functie „Centraal UIT“ kan gebruiken, stelt u dat gewoon in het gebruikersbeheer in.

Vanzelfsprekend. Vele instellingen kunnen direct in de LUXORplay app worden gekozen zoals bij het aanmaken van tijdprogramma’s of individuele scènes, het activeren/deactiveren van de zonweringsfunctie en nog veel meer.

Tegelijkertijd hebben maximaal 5 gebruikers toegang tot het systeem.
Let erop dat de laadtijden bij meerdere gelijktijdige verbindingen langer worden.

Voor de bediening worden conventionele toetsen gebruikt, die via toetsinterfaces/binaire ingangen in het systeem worden geïntegreerd. De aansturing vindt altijd via toetsen plaats. Alleen voor de functie „Schakelen“ kan bij de bediening tussen „Toets“ en „Bewegingsmelder“ (schakelaar) worden gekozen.

Er kunnen 32 individuele scènes worden opgeslagen en opgeroepen.

Scènes worden in principe in de LUXORplay app individueel ingesteld. De scène wordt opgeroepen vanuit de LUXORplay app of via een toets. Daarvoor moet de toets hiervoor alleen in LUXORplug als „scèneactiveerder“ worden aangewezen en kan in LUXORplay aan een willekeurige scène worden toegewezen.

Ja. Met de scènefunctie kunnen met slechts één druk op de toets willekeurig vele jaloezieën naar een vooraf bepaalde functie worden verplaatst.

De omgevingstemperatuur wordt met de ruimtesensor LUXORliving R718 gemeten en ingesteld. De actuele omgevingstemperatuur wordt ook in de LUXORplay app weergegevens, waar ook de gewenste waarde vooraf kan worden ingesteld.

Ook kan de omgevingstemperatuur via een toetsinterface LUXORliving T4 of T8 worden gemeten. In dat geval wordt een temperatuursensor (9070459 of 9070321) met de toetsinterface verbonden. De gewenste waarde wordt uitsluitend vooraf in de LUXORplay app ingesteld.

De dimactoren LUXORliving D2 en D4 zijn bestemd voor gloei- en halogeenlampen alsmede dimbare LED’s.
Speciale aandacht werd geschonken aan het dimmen van LED’s, die in de LUXORliving-systeem zonder flikkering en traploos kunnen worden gedimd.

De toepassingen LUXORplay en LUXORplug worden continu verder ontwikkeld en aangevuld. De LUXORplay app wordt automatisch in de Stores (App Store/Play Store) geactualiseerd of u ontvangt een bericht daarover.

LUXORplug controleert één keer per dag bij het opstarten van het programma of een nieuwere versie beschikbaar is. U beslist dan zelf of u de app wilt actualiseren.

Actualiseringen voor de systeemcentrale LUXORliving IP1 kunnen in de LUXORplay app worden gecontroleerd en opgeroepen. Ook wordt een beschikbare update met de meest recente versie van LUXORplug gepubliceerd. Bij de eerste programmering van de installatie wordt eerst de versie van de IP1 gecontroleerd en evt. geactualiseerd.

Er zijn diverse informatiebronnen beschikbaar zoals het Systeemhandboek alsmede diverse videotutorials in onze Videotutorials of op ons YouTube-kanaal.

U kunt natuurlijk u ook graag direct contact met ons opnemen. Onze collega’s helpen u telefonisch op +49 (0)7474 692369 of per e-mail op hotline@theben.de graag verder.

Ja, als de betreffende VPN-toegang op de mobiele telefoon is ingesteld, hebt u altijd op afstand toegang met uw mobiele telefoon. Ongeacht of een vast IP-adres of de DHCP-instelling werd geselecteerd.

Ja, dat is mogelijk. Enerzijds via een op de router ingestelde VPN-tunnel, of sinds november 2019 via de Theben-cloud. Hiervoor moet u zich eerst in de Theben-cloud registreren. Daarna hebt u dan vanaf elke plaats mobiel toegang tot uw installatie of kunt deze bekijken.

Back To Top