Skip to main content

FAQ

Welke besturingssystemen worden ondersteund?

LUXORplug en LUXORplay zijn compatibel met Microsoft Windows 7 tot en met Windows 10, 32 bit en 64 bit. Bovendien is de LUXORplay-app beschikbaar voor Android-systemen (vanaf versie 4.4) en iOS-systemen (vanaf versie 9.x).

Om ervoor te zorgen dat u uw LUXORliving systeem altijd met de nieuwste functies en in volle omvang kunt gebruiken, raden wij minimaal Android versie 10 aan. Uw LUXORliving systeem blijft functioneren onder oudere Android versies. Houd er echter rekening mee dat wij oudere Android-versies niet meer kunnen ondersteunen.

Wat heb ik daarnaast nog nodig om LUXORliving per app te bedienen?

U hebt een LAN-verbinding nodig tussen uw WLAN-router en de systeemcentrale IP1 en LUXORplay op uw mobiele apparaat of Windows-pc.

Is voor de bediening met de LUXORplay app een internetverbinding noodzakelijk?

Nee, in principe niet. De verbinding en bediening vinden in het lokale netwerk plaats en daarvoor is geen internetverbinding nodig.

Heb ik toegang tot LUXORliving als ik onderweg ben?

Ja, het KNX Smart Home-systeem LUXORliving van Theben kan nu ook via internet vanuit de Theben Cloud worden bediend. Optimale gegevensbeveiliging en betrouwbare bescherming tegen manipulaties zijn, dankzij het BSI-gecertificeerde rekencentrum in Duitsland, altijd gegarandeerd. De toegang op afstand kan ook via een klantspecifieke VPN-verbinding plaatsvinden.

Wat gebeurt er als de systeemcentrale IP1 wordt losgekoppeld?

Dankzij decentrale intelligentie in het LUXORliving-systeem blijven alle basisfuncties via de ter plaatse aanwezige bedieningselementen behouden. Extra functies zoals tijd- en scènebesturing en bediening via de LUXORplay app zijn echter op de systeemcentrale aangewezen.

Kan ik een IP-camera in het systeem integreren?

Met de functie ‘App-Link’ in de LUXORplay app kunnen IP-camera’s worden geïntegreerd. ‘Koppel’ de productspecifieke app van uw IP-camera*) of toon het camerabeeld direct in uw browser.
*) alleen bij Android-systemen

Heb ik nog andere, evt. niet gratis licenties voor LUXORliving nodig?

Nee, de toepassingen LUXORplug en LUXORplay voor LUXORliving zijn gratis verkrijgbaar. Voor de toegang op afstand via de Theben Cloud zijn na één jaar kosten verschuldigd.

Is de communicatie van het Smart Home-systeem veilig?

Ja. In het systeem wordt de open standaard ‘KNX’ gebruikt, dat zich al decennia lang in de gebouwautomatisering heeft bewezen. De radiografische communicatie vindt versleuteld plaats (AES-128 CCM-versleuteling). Het Smart Home-systeem LUXORliving wordt regelmatig door VDE gecertificeerd voor informatieveiligheid. Getest werden o.a. de systeemcentrale, de cloud en de gebruikersapps op beveiligingsmaatregelen tegen afluisteren, manipulatie, ongeoorloofd gebruik en gegevensverlies.

Kunnen aan de gebruikers bepaalde rechten worden toegewezen?

Ja. De als ‘beheerder’ aangemelde gebruiker kan in de LUXORplay app extra gebruikers aanmaken. Deze ontvangen individuele aanmeldingsgegevens en gebruikersspecifieke rechten. Als u bijv. niet wilt dat uw kind de functie ‘Centraal UIT’ kan gebruiken, stelt u dat gewoon in het gebruikersbeheer in.

Kan ik als eindgebruiker zelf instellingen kiezen?

Vanzelfsprekend. Vele instellingen kunnen direct in de LUXORplay app worden gekozen zoals bijv. het aanmaken van tijdprogramma’s of individuele scènes, het activeren en deactiveren van de zonweringsfunctie en nog veel meer.

Hoeveel gebruikers hebben in de LUXORplay app tegelijkertijd toegang tot het systeem?

Tegelijkertijd hebben maximaal 5 gebruikers toegang tot het systeem. Let erop dat de laadtijden bij meerdere gelijktijdige verbindingen langer worden.

Hoe worden de afzonderlijke functies ter plaatse bediend?

De bediening vindt plaats met iON tastsensoren of met traditionele toetsen, die via toetsinterfaces resp. binaire ingangen in het systeem worden geïntegreerd. De aansturing vindt altijd via toetsen plaats. Alleen voor de functie ‘Schakelen’ kan bij de bediening tussen ‘Toets’ en ‘Bewegingsmelder’ (schakelaar) worden gekozen. Ook kan het systeem comfortabel met spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistant worden bediend.

Hoeveel scènes kunnen worden opgeslagen en aangestuurd?

Er kunnen 32 individuele scènes worden opgeslagen en opgeroepen.

Kunnen scènes alleen via LUXORplay worden ingesteld of aangestuurd of ook via toetsen?

Scènes worden in principe in de LUXORplay app individueel ingesteld. De scène wordt opgeroepen vanuit de LUXORplay app of via een toets. Daarvoor moet de toets alleen in LUXORplug als ‘scèneactiveerder’ worden aangewezen en kan in LUXORplay aan een willekeurige scène worden toegewezen. Deze scèneactiveerder kan ook via IFTTT of Home Connect Plus worden aangestuurd.

Kunnen jaloezieën naar een vooraf bepaalde positie worden verplaatst?

Ja. Met de scènefunctie kunnen met slechts één druk op de toets willekeurig vele jaloezieën naar een vooraf bepaalde functie worden verplaatst.

Hoe wordt de ruimtetemperatuur in het LUXORliving Smart Home-systeem geregeld?

De ruimtetemperatuur wordt met de iON-tastsensoren of de ruimtesensor LUXORliving R718 gemeten. Ook kan de ruimtetemperatuur via een temperatuursensor op een toetsinterface LUXORliving T4 of T8 worden gemeten. De gewenste temperatuur wordt ingesteld met de ruimtecontroller iON8, de ruimtesensor LUXORliving R718 of in de LUXORplay app.

Welke lampen kunnen met de LUXORliving dimactoren worden aangestuurd?

De dimactoren LUXORliving D1, D2 en D4 en de radiografische dimactor D1 RF zijn bestemd voor gloei- en halogeenlampen alsmede dimbare LED-lampen. Speciale aandacht werd geschonken aan het dimmen van LED’s, die in het LUXORliving-systeem zonder flikkering en traploos kunnen worden gedimd. Daarnaast kunnen lampen met DALI-interface via de DALI-actor D4 DALI worden geïntegreerd.

Hoe word ik over updates geïnformeerd?

De toepassingen LUXORplay en LUXORplug worden continu verder ontwikkeld en aangevuld. De LUXORplay app wordt automatisch vanuit de App Stores (Apple Store / Google Play Store) geactualiseerd. Bovendien krijgt u dan een bericht.

LUXORplug controleert één keer per dag bij het opstarten van het programma of een nieuwere versie beschikbaar is. U beslist dan zelf of u de app wilt actualiseren.

Actualiseringen voor de systeemcentrale LUXORliving IP1 kunnen in de LUXORplay app worden gecontroleerd en opgeroepen. Ook wordt een beschikbare update met de meest recente versie van LUXORplug gepubliceerd. Bij de eerste programmering van de installatie wordt eerst de versie van de IP1 gecontroleerd en evt. geactualiseerd.

Waar vind ik nadere informatie over het Smart Home-systeem LUXORliving?

Er zijn diverse informatiebronnen beschikbaar zoals het Systeemhandboek, diverse videotutorials in de LUXORliving Newsletter.
U kunt natuurlijk u ook graag direct contact met ons opnemen. Onze collega’s helpen u telefonisch op +49 (0)7474 692369 of per e-mail op hotline@theben.de graag verder. Of neem contact op met een LUXORliving-partnerbedrijf in uw buurt.

Kunnen ook producten van andere leveranciers in LUXORliving worden geïntegreerd?

Ja, LUXORliving kan flexibel met diverse technologieën en diensten worden uitgebreid, o.a. met het iHaus IoT-platform, ruim 700 IFTTT-diensten, Bosch Home Connect Plus en EI Electronics voor de integratie van rookmelders. Ook is spraakbesturing met Amazon Alexa en Google Assistant mogelijk.

Workshops Icon

Videotutorials & workshops

U wilt meer weten over de LUXORliving-technologie, -componenten en ingebruikname en bediening? Onze How-to videotutorials, online seminars en workshops helpen u verder.

Video-Tutorials Icon - blau/weiss

Naar de video’s
Workshops Icon - grün/weiss

Naar de workshops