Skip to main content

Deskundige antwoorden op uw vragen

Hoeveel apparaten kunnen in een LUXORliving KNX Smart Home-systeem worden geïntegreerd?

Het systeem kan met maximaal 64 bedrade LUXORliving apparaten worden uitgerust en met aanvullende radiografische componenten worden uitgebreid.

Hoe worden de afzonderlijke functies ter plaatse bediend?

Voor de bediening worden de iON-tastsensoren of traditionele toetsen gebruikt, die via toetsinterfaces of binaire ingangen in het systeem worden geïntegreerd. Ook kan het systeem comfortabel met spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistant worden bediend.

Welke communicatie wordt gebruikt en hoe moet de verbinding zijn uitgevoerd?

De communicatie verloopt via een 2-draads bus, waarop elk apparaat moet zijn aangesloten. Of met de radiografische componenten via de 868 MHz-frequentie. Als protocol wordt KNX S-Mode gebruikt. De busverbinding kan als lijn-, ster- of boomtopologie worden uitgevoerd. Houd rekening met de volgende kabellengtes:

 • Voedingsspanning – deelnemer max. 350 m
 • Deelnemer – deelnemer max. 700 m
 • Kabellengte totaal max. 1.000 m

Voor de busverbinding moet een KNX-gecertificeerde buskabel (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm) worden gebruikt. Het bereik van de radiografische componenten is afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden en is meestal ca. 30 meter.

Hoe worden de afzonderlijke componenten geconfigureerd en geprogrammeerd?

Voor de configuratie wordt de gratis software Windows-software LUXORplug gebruikt. Voor de projectconfiguratie kunnen het reeds geïnstalleerde systeem en de verbonden componenten worden ingelezen. Als alternatief kan het project ook helemaal handmatig worden aangemaakt. Een verbinding met de systeemcentrale is voor de projectering in principe niet vereist.

Welke schakelaars kunnen met LUXORliving worden gebruikt?

U bent helemaal vrij wat betreft de keuze van schakelaars en toetsen. Via de toetsinterfaces LUXORliving T2, T4 en T8 kunnen alle potentiaalvrije schakelaars en toetsen in het LUXORliving Smart Home-systeem worden geïntegreerd. Dit geldt ook voor andere verbruikers met een potentiaalvrij contact zoals rookmelders. Via de binaire ingangsmodule LUXORliving B6 kunnen bovendien ook potentiaalcontacten van bijv. bewegingsmelders in LUXORliving worden geïntegreerd. Of u kunt de iON-tastsensoren en ruimtecontrollers gebruiken.

Welke lampen kunnen met de LUXORliving-dimactor worden geregeld?

De dimactoren LUXORliving D2 en D4 zijn bestemd voor gloei- en halogeenlampen alsmede dimbare LED-lampen. Daarbij werd extra aandacht besteed aan het dimmen van LED-lampen. Deze kunnen met LUXORliving flikkervrij en traploos worden gedimd. Daarnaast kunnen lampen met DALI-interface via de DALI-actor D4 DALI worden geïntegreerd.

Kan het dimvermogen van de LUXORliving-dimactoren worden verhoogd?

In principe kan de dimactor LUXORliving D2 per kanaal 400 W en de LUXORliving D4 per kanaal 200 W dimmen (in de RC-modus geldt dat ook voor de LED-last!). Deze vermogensgrenzen zijn meestal voldoende. Mocht desondanks een lastverhoging noodzakelijk zijn, dan kan de LUXORliving D2 met de dimbooster DMB 1 T worden uitgebreid (max. 2x DMB 1 T per kanaal).

Hoe betrouwbaar schakelen de LUXORliving-schakelactoren hoge inschakelstromen?

De schakelactoren LUXORliving S4, S8 en S16 zijn voor capacitieve schakellasten geoptimaliseerd en beschikken over overeenkomstige relaiscontacten. Inschakelstromen tot 800 A / 200 µs zijn geen probleem.

Hoe wordt de ruimtetemperatuur in het LUXORliving KNX Smart Home-systeem geregeld?

De ruimtetemperatuur wordt met de iON-tastsensoren of de ruimtesensor LUXORliving R718 gemeten. Ook kan de ruimtetemperatuur via een temperatuursensor op de toetsinterfaces LUXORliving T4 of T8 worden gemeten. De gewenste temperatuur wordt ingesteld met de ruimtecontroller iON8, de ruimtesensor LUXORliving R718 of in de LUXORplay app.

Hoeveel scènes kunnen worden opgeslagen en aangestuurd?

Er kunnen 32 individuele scènes worden opgeslagen en opgeroepen.

Hoeveel gebruikers hebben tegelijkertijd via de LUXORplay app toegang tot het systeem?

Tegelijkertijd hebben maximaal 5 gebruikers toegang tot het Smart Home-systeem. Let erop dat de laadtijden bij meerdere gelijktijdige verbindingen langer worden.

Is de ingebruikname ook zonder internet-router mogelijk?

Ja, de computer kan via LUXORplug ook direct verbinding maken met de systeemcentrale. Er is uitsluitend een LAN-verbinding tussen de pc en systeemcentrale nodig. Voor de daaropvolgende bediening met de LUXORplay app is een internet-router echter absoluut noodzakelijk.

Wat gebeurt er als de systeemcentrale IP1 wordt losgekoppeld?

Dankzij decentrale intelligentie in het LUXORliving-systeem blijven alle basisfuncties via de bedieningselementen behouden. Extra functies zoals tijd- en scènebesturing en bediening via de LUXORplay app zijn echter op de systeemcentrale aangewezen.

Kan het LUXORliving KNX Smart Home-systeem worden uitgebreid?

Ja, het systeem kan, vanwege de eenvoudige en gestandaardiseerde systeemopbouw, altijd met andere KNX-componenten worden uitgebreid. De programmering van de bestaande LUXORliving-componenten vindt dan via de ETS plaats. In dat geval is bediening met de LUXORplay app echter niet meer mogelijk.

Is het creëren van de visualisatie voor de LUXORplay app zeer tijdrovend?

Helemaal niet. Bij de projectconfiguratie met LUXORplug vindt de visualisatie automatisch plaats. U hoeft na de programmering alleen via de LUXORplay app verbinding te maken met de systeemcentrale IP1 en u kunt dan direct alle functies weergeven en gebruiken.

Moet ik alles opnieuw instellen als een apparaat in het systeem defect is?

Nee. Als het apparaat defect is, hoeft u alleen het apparaat door een apparaat van het hetzelfde type te vervangen, in de software LUXORplug het menu ‘Installatie’ openen en door activering van ‘Installatie inlezen’ het nieuwe apparaat te laten opzoeken. Dit kan ca. 1-2 min. duren. Daarna wordt het nieuw herkende apparaat groen in de lijst aan de rechterkant weergegeven. Het vervangen apparaat wordt rood in de lijst weergegeven. Nu moet u alleen nog het groene apparaatsymbool naar het rode apparaatsymbool trekken. Daarna moet de installatie opnieuw worden geprogrammeerd. Vergeet niet dat het menu ‘LUXORplay voorbereiden’ ook moet worden gestart.

Hoe kan ik de fabrieksinstelling van een geprogrammeerd apparaat herstellen?

Master RESET IP 1:

Let op – het wachtwoord wordt naar de instelling admin gereset. Alle opgeslagen gegevens/projecten zijn daarna gewist. Met behulp van de pijltjestoets kan de menuoptie RESET op de display worden geselecteerd en met de Return-toets worden bevestigd. Selecteer daarna in het keuzemenu de functie MASTER RESET en houd de Return-toets ca. 10 sec. ingedrukt.

Herstart IP 1:

Wordt de functie RESTART DEVICE geselecteerd, dan wordt alleen de LUXORliving IP1 opnieuw gestart. Daarbij gaan geen gegevens verloren; wel worden alle actieve verbindingen met de installatie korte tijd onderbroken.

RESET apparaten (voor alle bedrade LUXORliving-apparaten):

Let op – daarna moet het apparaat weer worden ingelezen en als volledig nieuw worden toegewezen en geprogrammeerd. Druk eerst kort op de linkertoets van de voeding P640 – de rode LED gaat 20 sec. branden. Druk nu net zolang op de ‘Prog’-toets van het LUXORliving-apparaat dat moet worden gereset, totdat de rode LED van de voeding uitgaat. Laat daarna de ‘Prog’-toets los.

RESET apparaten (voor alle radiografische LUXORliving-apparaten):

Let op – daarna moet het apparaat weer worden ingelezen en als volledig nieuw worden toegewezen en geprogrammeerd. Schakel de voeding van het apparaat uit. Druk nu op de ‘Prog’-toets van het LUXORliving-apparaat dat moet worden gereset en houd deze ingedrukt, terwijl de voeding weer wordt ingeschakeld. Laat na nogmaals 2-3 seconden de ‘Prog’-toets los.

RESET apparaten via LUXORplug:

Enkele LUXORliving-apparaten kunnen ook direct in het apparaatoverzicht in LUXORplug worden gereset.

Kunnen meerdere verwarmingscircuits/actoren-kanalen met één ruimtethermostaat worden geregeld?

In het algemeen kunnen op elke verwarmingsactor uit de LUXORliving-serie meerdere thermomotoren direct worden aangesloten. Als in grotere ruimtes meer thermomotoren nodig zijn, moet daarvoor een groepering van kanalen worden uitgevoerd.

Procedure:

 • Maak een verwarmingsfunctie aan in de ruimtestructuur.
 • Verbind een actorkanaal (rechter lijst) met de functie Verwarmen.
 • Open de groepsfunctie.
 • Maak een nieuwe verwarmingsgroep aan, bijv. ‘Woonkamergroep’.
 • Verbind nu de vereiste ruimtethermostaat voor de groep met de nieuw gemaakte groep ‚Woonkamergroep‘ (niet zoals gebruikelijk m.b.t. de activeerder).
 • Maak een of meerdere extra verwarmingskanalen aan.
 • Open nu het groepsvenster en activeer het kanaal voor deelname aan de ‘Woonkamergroep’.

Is een groepering van functies mogelijk, bijv. schakelen/dimmen/jaloezie?

Moeten bijvoorbeeld in een toilet het licht en parallel een ventilator met één activeringstoets worden aangestuurd, dan kan deze functie worden gebruikt.

 • Maak een schakelfunctie aan in de ruimtestructuur.
 • Verbind een schakelkanaal met de functie Schakelen.
 • Maak een nieuwe schakelgroep aan, bijv. ‘Toiletgroep’.
 • Wijs nu de toets in het toilet aan de ‘Toiletgroep’ toe.
 • Maak een tweede schakelfunctie aan zoals ventilator (uitschakelvertraging instellen).
 • Open nu het groepsvenster en activeer het kanaal voor deelname aan de ‘Toiletgroep‘.

Is de radiografische c.q. draadloze communicatie beveiligd?

Ja, de communicatie van de radiografische componenten vindt versleuteld plaats en kan dus niet worden gemanipuleerd of gelezen.

Hoeveel mediakoppelingen mogen in LUXORliving worden gebruikt?

Wij adviseren het gebruik van een mediakoppeling. Om het bereik te optimaliseren, kan in plaats van aanvullende mediakoppelingen de repeater-functie van de afzonderlijke radiografische componenten worden geactiveerd. Let daarbij op de informatie over het gebruik van repeaters in het systeemhandboek.

Telt elke mediakoppeling als een apparaat op de TP-bus?

Ja, elke mediakoppeling is voedingstechnisch op de busspanning aangesloten en wordt als 1 apparaat beschouwd.

Hoe groot is het bereik van de radiografische componenten?

Het bereik van de radiografische componenten is afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden en is meestal ca. 30 meter.

Kan de radiografische communicatie worden geoptimaliseerd?

Ja, elke radiografische component kan als repeater worden gebruikt, die het radiosignaal wordt herhaald. De signaalkwaliteit wordt in LUXORplug weergegeven, zodat individuele producten gericht als repeater kunnen worden gebruikt.

Workshops Icon

U wilt meer weten over de LUXORliving-technologie, -componenten en ingebruikname en bediening?

Onze How-to videotutorials, online seminars en workshops helpen u verder.

Video-Tutorials Icon - blau/weiss
Naar de video’s
Workshops Icon - grün/weiss
Naar de workshops